Distansutbildning

Utbildning till hudterapeut på distans

Att ha en hudterapeututbildning helt på distans vore omöjligt, däremot finns det utbildningar som delvis är på distans. Det rör sig då om utbildningar med lärarledda sammankomster där eleverna vid ett antal tillfällen får praktisk handledning av lärarna. Detta varvas med hemstudier för att sedan mynna ut i ett slutprov.

Ett exempel på sådan utbildning är den som Ewas Utbildning tillhandahåller. Förkunskapskraven är du måste ha fullföljt utbildningen till Naturkosmetisk Hudvård & SPA-terapeut hos dem eller ha annan likvärdig utbildning.

Utbildningen ger dig djupare kunskaper i hudvård. Du lär dig att arbeta med behandlingar och produkter som bara får utföras och användas av hudterapeuter. Utbildningen till hudteraput är den högsta utbildningsnivån skolan erbjuder. Titeln Certifierad Hudterapeut får du genom att utföra att godkänt certifieringsprov som grundar sig på Terapeutisk Basmedicin. Utbildning i Terapeutisk Basmedicin ingår i grundutbildningen till Hudvård & SPA-terapeut. Certifieringsprovet kan du alltså göra innan du påbörjar utbildningen till Hudterapeut.

Första steget är hemstuider. Innan du kommer till skolan ska du förbereda dig genom att läsa in dig på studiematerialet.

Andra steget är lärarledda studier på skolan. Du kommer till skolan för att under fem dagar genomgå praktiska studier i fördjupande hudvård. De använder produkter och lär ut behandlingar som endast är tillåten för certifierade hudterapeuter.

Efterföljande steget berör praktik och ytterligare självstudier. Efter den lärarledda delen fördjupar du dina praktiska och teoretiska kunskaper med minst 100 timmar i hudvård med utgångspunkt från det du lärt dig under den lärarledda delen. Praktiken består av praktiskt arbete samt inlämningsuppgifter och ett fördjupningsarbete.

Som det fjärde och sista steget kommer slutprovet. När du är färdig med din praktik och dina studier återkommer du till skolan för att under två dagar avlägga slutprov. Slutprovet består av ett praktiskt och ett teoretiskt prov. Du erhåller betyget Godkänd eller Med Beröm Godkänd. Efter godkännande tilldelas du titeln Diplomerad Hudterapeut.

admin