Lön

Hur mycket tjänar en hudterapeut?

Lönen som en hudterapeut får beror på en mängd olika faktorer. Ni ska således inte stirra helt blint på siffrorna som presenteras. Den kanske viktigaste faktorn är ifall hudterapeuten är anställd eller egen företagare. Andra faktorer som spelar in är erfarenhet, var i landet jobbet utförs samt provisionens storlek. Många anställda hudterapeuter får provision på dels produkterna som säljs och dels behandlingarna som utförs. Konkurransen är hård inom denna bransch. Räkna därmed inte med en hög lön direkt efter utbildningen utan Ni kommer att få arbeta Er uppåt.

Vi skulle slutligen vilja säga att summorna som redovisas nedan nog är i nederkant. För de hudterapeuter som är egenföretagare finns chansen till en mycket högre lön än nedan.

Utbildning
Kvinnor Män Totalt
Förgymnasial
21100 24100 21800
Gymnasial
23200 23800 23300
Eftergymnasial
22700 25300 23400
Totalt
22900 24200 23100
Ålder
Kvinnor Män Totalt
18-24
21700 20600 21500
25-39
23700 24900 23900
40-64
23100 24800 23500
Totalt
22900 24200 23100
admin