Vanliga frågor

Svar på vanliga frågor relaterade till hudterapeuter

Vad är det för skillnad på hudterapeut och hudvårdsterapeut?

Hudterapeut har ett visst antal timmar som måste avverkas på utbildningen och branschorganisation för hudterapeuter måste ha godkänt utbildningen för att personen som tagit del av den ska kunna få titulera sig som Hudterapeut. En hudterapeut kan även söka till olika certifieringar för hudterapeuter.

Hudvårdsterapeut är en kortare hudutbildning med färre ämnen och ger möjlighet att använda ett begränsat utbud av hudprodukter på marknaden.

Vilka behandlingar gör en hudterapeut?

En hudterapeut har en högre utbildning än en hudvårdsterapeut och arbetar med olika hudproblem med terapeutiska behandlingar. Hudterapeuten använder sig vid behov av produkter och maskiner som kräver specialkunskaper.

Vad innebär Certifierad terapeut?

Du kan begära att få genomgå ett certifieringsprov genom branchrådet BKM. Provet grundar sig på den Bas Medicin du läst eller har. Ett godkänt prov ger dig titeln Cerifierad Terapeut.

admin